Eksperci Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu dyskutowali na temat planowanych zmian prawnych i ich wpływu na branżę gastronomiczną podczas Food Business Forum 2017. W ramach panelu pod hasłem „Legislacyjne wyzwania – o co powinni walczyć restauratorzy” nakreślili problemy, z jakimi będą musieli zmierzyć się prowadzący biznes gastronomiczny w najbliższym czasie. Moderatorem panelu był Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska, a jednocześnie przewodniczący prezydium KRGiC.

 

Eksperci podkreślali w dyskusji wagę polskiej gastronomii dla krajowej gospodarki. Sektor ten bowiem tworzy ok. 70 tys. placówek, które generują ponad 30 mld zł przychodów w skali roku, co stanowi blisko 2% PKB. Ponadto branża zatrudnia ok. 200 tys. osób, w dużej mierze wprowadzając na rynek pracy, a tym samym w pewnym stopniu kształtując zawodowo, pokolenie młodych osób w wieku 18-26.

 

Uczestnicy panelu dyskutowali o aktualnej sytuacji na rynku oraz o problemach, jakie stoją przed restauratorami w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi.  Choć, jak wskazywali, rynek już jest dosyć mocno przeregulowany, co de facto sprzyja rozwojowi szarej strefy, zarówno procedowane przez rząd projekty, jak i kolejne, do których robione są już pewne przymiarki, mogą rykoszetem uderzyć w branżę gastronomiczno-cateringową. Wśród takich wyzwań można wskazać choćby kwestie elektronicznej fiskalizacji, projekt zakazujący handlu w niedziele, ogólną interpretację Ministra Finansów dotyczącą 5% stawki VAT, a także kontrowersje wokół wykazu składników potraw. Ponadto, nie bez wpływu na rynek pozostają też zmiany w prawie pracy, ale też i takie kwestie jak wzrost wynagrodzenia minimalnego.

 

W obliczu wszystkich tych zmian KRGiC zwraca też uwagę na konieczność zjednoczenia się rynku, by być silnym, merytorycznym partnerem w dyskusji z rządzącymi, edukować na temat zasad działania branży gastronomiczno-cateringowej, a w rezultacie wpływać na wypracowywanie korzystnych dla niej rozwiązań legislacyjnych. To jest też zadanie, które wyznacza sobie rada, chcąc chronić interesy branży i działać na jej rzecz.

 

 

Oprócz Sylwestra Cacka, w debacie uczestniczyli również Łukasz Błażejewski, odpowiedzialny za marki 7 Street – Bar & Grill i Meat & Fit – Coffee Grill, Piotr Jankowski, radca prawny, prowadzący blog prawniczy dla branży gastronomicznej Prawowgastronomii.pl, Karol Krajewski, członek prezydium KRGiC, a zarazem przedstawiciel sieci Ganesh. Restauracje Indyjskie oraz Marcin Zawadzki, doradca przewodniczącego KRGiC.