presco

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, wypracowała w 2014 r. skonsolidowane przychody w wysokości 45,02 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,98 mln zł. Przed rokiem było to odpowiednio 61,77 mln zł i 5,07 mln zł. Wpływ na wyniki grupy w 2014 r. miała optymalizacja modelu operacyjnego przenosząca nacisk na windykację polubowną, która umożliwia maksymalizację odzysków w dłuższej perspektywie czasowej. W minionym roku P.R.E.S.C.O. przekazało też do obsługi relatywnie mniejszą liczbę spraw z nowo nabytych portfeli, co wynikało z przyjętej w ostatnich latach stabilnej polityki inwestycyjnej. W drugiej połowie 2014 r. grupa zwiększyła jednak aktywność na tym polu. W efekcie w całym roku nabyła portfele wierzytelności za ponad 16 mln zł, tj. o 14% więcej niż w 2013 r., przy czym wartość nominalna zakupionych pakietów była wyższa o 125% r/r. Równocześnie, celem zapewnienia większej bazy przychodowej, P.R.E.S.C.O. w roku 2014 uruchomiło operacyjnie dwa projekty strategiczne.

Prawie 10,5 mln dorosłych Polaków (33%) przyznaje, że miesięczne dochody wystarczają im tylko na podstawowe wydatki – wynika z badania zrealizowanego przez PBS na zlecenie P.R.E.S.C.O. GROUP w ramach programu edukacyjnego „Wydatki Kontrolowane”. Dla 2,9 mln osób (9%) pensja, zasiłek bądź renta to wręcz za mało, by pokryć tego typu koszty. Jednocześnie jak pokazuje badanie co szósty (18%) respondent deklaruje, że zdarza mu się pożyczać pieniądze, by zaspokoić bieżące potrzeby. Natomiast co 10. Polak (10%), gdy tylko dostaje swoje miesięczne dochody, wybiera się na zakupy i wydaje większość pieniędzy.

Ponad 9% dorosłych Polaków, czyli 2,86 mln osób, zapożyczyło się w ciągu roku u rodziny bądź znajomych – wynika z badania zrealizowanego przez PBS na zlecenie P.R.E.S.C.O. GROUP w ramach programu edukacyjnego „Wydatki Kontrolowane”. Jednocześnie do udzielenia bliskim finansowej pomocy w tym okresie przyznało się 7% badanych, co oznacza liczbę 2,24 mln osób. Najczęściej pożyczki prywatne - zarówno zaciągane, jak i przekazywane - opiewały na kwotę od 101 do 500 zł. Wśród pożyczkobiorców taki przedział kwotowy wskazało 42% osób, podobnie było w grupie pożyczkodawców - 43%. Jak pokazują badania, zdecydowana większość pożyczek prywatnych została już spłacona. Niemniej jednak więcej niż co czwarty (27%) pożyczkodawca wskazuje, że wciąż nie otrzymał swoich pieniędzy z powrotem. Do nieuregulowania długu przyznaje się też niemal co trzeci pożyczkobiorca (29%).

P.R.E.S.C.O. GROUP wybrało generalnego wykonawcę nowoczesnego biurowca w Pile, w którym będzie mieścić się nowe centrum operacyjne spółki. Został nim Pil-Building, jedna z większych i prężniej rozwijających się firm budowlanych w Wielkopolsce. Co więcej z początkiem stycznia rozpoczęły się prace rozbiórkowe obecnego obiektu przy ul. Witaszka. Po jego gruntownej przebudowie stanie tu Onyx Business Point - trzykondygnacyjny budynek o wysokim standardzie z elementami obiektu klasy A. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2015.

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, po 9 miesiącach br. osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 35,25 mln zł, przy koszcie własnym sprzedaży na poziomie 26,53 mln zł. Jednocześnie Grupa wypracowała wynik EBITDA o wartości 7,49 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,88 mln zł. Od początku roku  P.R.E.S.C.O.  dokonało inwestycji w portfele wierzytelności o wartości 89,65 mln zł za kwotę 13,27 mln zł wobec 6,10 mln zł przeznaczonych na ten cel w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to zakupiono portfele wierzytelności warte 27,08 mln zł. Grupa kontynuowała zmiany w modelu operacyjnym związane z przejściem z windykacji sądowo-komorniczej na polubowną oraz rozwijała działalność w obszarze consumer finance poprzez spółkę zależną Debet Partner. P.R.E.S.C.O. zdecydowało także o dalszym prowadzeniu działalności w Rosji poprzez własne struktury, stąd w minionym kwartale koncentrowano się na przygotowaniach do uruchomienia centrum operacyjnego.

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, w pierwszym półroczu 2014 r. odnotowało skonsolidowane przychody w wysokości 27,09 mln zł wobec 35,65 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie, dzięki obniżeniu kosztu własnego sprzedaży o kwotę 8,7 mln zł, grupa zwiększyła rentowność na poziomie brutto i netto. Zysk brutto ze sprzedaży po 6 miesiącach br. wyniósł 6,32 mln zł wobec 6,21 mln zł na koniec czerwca 2013 r., zaś zysk netto w pierwszej połowie 2014 r. utrzymał się na analogicznym poziomie co rok wcześniej i wyniósł 1,7 mln zł. P.R.E.S.C.O. konsekwentnie realizuje założenia rozwojowe określone w strategii na lata 2013-2016 w zakresie wejścia w obszar consumer finance i ekspansji zagranicznej. Po zakończeniu fazy testowej, pełną działalność rozpoczęła założona w marcu tego roku firma Debet Partner.

Ponad 980 tys. Polaków zamierza zaciągnąć w tym roku kredyt lub pożyczkę, a 3,2 mln jeszcze się waha – wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie P.R.E.S.C.O. GROUP w ramach programu edukacyjnego „Wydatki Kontrolowane”. Połowa planujących pożyczyć pieniądze w tym roku zamierza je przeznaczyć na cele mieszkaniowe, w tym 43% na remont, a 7% na zakup mieszkania lub domu. Blisko co piąty Polak decydujący się na wzięcie kredytu lub pożyczki w tym roku chce ją spożytkować na kupno samochodu (17%), a co dziesiąty na jedzenie.

P.R.E.S.C.O. GROUP, jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce, wypracowało w I kwartale 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 19,28 mln zł oraz 1,99 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Przed rokiem było to odpowiednio 22,39 mln zł i 2,76 mln zł. Po pierwszych trzech miesiącach 2014 grupa odnotowała zysk netto w wysokości 102 tys. zł, zaś EBITDA za ten okres wyniosła 2,20 mln zł. Ponadto, P.R.E.S.C.O. w I kwartale br. nabyło w Polsce portfele wierzytelności o wartości nominalnej 15,58 mln zł, a w Rosji rozpoczęło windykację spraw z pierwszego pakietu nabytego jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Jednocześnie, grupa kontynuowała wprowadzanie zmian w modelu operacyjnym dotyczących windykacji polubownej i udzieliła pierwszych pożyczek restrukturyzacyjnych poprzez spółkę Debet Partner.