Radpol
Rada Nadzorcza Radpolu, wytwórcy i dostawcy zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, instalacji do przesyłu ciepła, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko członka zarządu Rafała Trzeciaka, dotychczasowego dyrektora operacyjnego grupy oraz prezesa spółki Finpol Rohr. Tym samym zarząd Radpolu będzie działał w składzie trzyosobowym. Rafał Trzeciak dołączył do dotychczasowego prezesa Radpolu Daniela Dajewskiego oraz wiceprezesa Andrzeja Sielskiego.

Decyzją Rady Nadzorczej w dniu 28 maja 2015 roku Marcin Rusiecki został odwołany z funkcji wiceprezesa spółki Radpol. Jego obowiązki przejmuje obecny wiceprezes Andrzej Sielski, który zasiada w zarządzie wspólnie z prezesem Danielem Dajewskim.

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, ciepłownictwa, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w I kwartale 2015 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 39,03 mln zł w porównaniu do 38,82 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wygenerowana EBITDA kształtowała się w pierwszych trzech miesiącach br. na poziomie 4,11 mln zł (wobec 5,45 mln zł rok wcześniej), zaś zysk netto 0,72 mln zł (wobec 1,70 mln zł w I kwartale 2014 r.). Na wyniki duży wpływ miał słabszy styczeń, jednak w kolejnych miesiącach, a w szczególności w marcu br., widać już wyraźną poprawę i wzrosty w porównaniu rok do roku zarówno pod względem sprzedaży, zysku netto, jak i EBITDA.

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, ciepłownictwa, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w 2014 r. uzyskał skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 205,4 mln zł w porównaniu do 178,41 mln zł w 2013 r., co oznacza wzrost o 15% r/r. Skonsolidowana EBITDA w 2014 r. wyniosła 24,97 mln zł wobec 29,37 mln zł roku poprzedniego, natomiast zysk netto 9,56 mln zł w 2014 r. w stosunku do 15,31 mln zł w 2013 r. Porównywalność tych wyników zaburzyły jednak zdarzenia jednorazowe jak dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mln zł z tytułu okazjonalnego nabycia Finpolu uzyskany przez grupę Radpol w 2013 r. oraz obniżenie wyników 2014 r. o 1,14 mln zł w związku ze stratą na sprzedaży zbędnej nieruchomości, jak również składników majątku obrotowego i kosztami restrukturyzacji zatrudnienia. Po skorygowaniu wyników o te zdarzenia EBITDA w 2014 roku wzrosła o 0,78 mln zł, czyli o 3% r/r, a zysk netto zmniejszył się o 0,56 mln zł, czyli o 5% r/r. Bezpośredni wpływ na obniżenie zysku netto w 2014 r. miały różnice kursowe odnotowane przy zbliżonych kosztach obsługi długu oraz wzrost amortyzacji w wyniku realizacji dużych inwestycji w ostatnich latach.

Spółka akcyjna Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, instalacji do przesyłu ciepła, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, otrzymała na walnym zorganizowanym 1 grudnia br. zgodę akcjonariuszy na włączenie Wirbetu do spółki matki. Dzięki temu Radpol będzie mógł zrealizować kolejny etap strategii budowy spółki wielozakładowej. Jednocześnie integracja obu podmiotów oznacza dla grupy Radpol efekty synergii i oszczędność kosztów.

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, instalacji do przesyłu ciepła, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, po 9 miesiącach br. wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 157,50 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowana EBITDA Radpolu po 3 kwartałach 2014 r. wyniosła 23,36 mln zł (wobec 23,05 mln zł rok wcześniej), zaś zysk netto wyniósł 10,98 mln zł. W analogicznym okresie 2013 r. Radpol odnotował skonsolidowany zysk netto o wartości 12,28 mln zł, którego częścią był jednak nadzwyczajny zysk w wysokości 4,1 mln zł osiągnięty przez Radpol w czerwcu 2013 r. z tytułu okazjonalnego nabycia Finpolu. Po skorygowaniu danych o to jednorazowe zdarzenie, skonsolidowany zysk netto Radpolu po 3 kwartałach 2014 r. wzrósł o 35% r/r, zaś EBITDA o 24%. Radpol odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży krajowej o 29% r/r oraz wzrost eksportu o 10% r/r.

Radpol SA, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów w branży ciepłowniczej i energetycznej, otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2013. Prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B Polska.

Grupa Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, instalacji do przesyłu ciepła, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w I półroczu br. odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 52% z 63,85 mln zł w I półroczu 2013 r. do 96,85 mln zł na koniec czerwca 2014 r. Skonsolidowana EBITDA grupy w pierwszej połowie br. wyniosła 13,76 mln zł, a zysk netto 5,6 mln zł. Mimo iż grupa Radpol odnotowała na poziomie skonsolidowanym tylko 1% wzrostu EBITDA i spadek zysku netto o 17% r/r, na porównaniu tych wyników z I półroczem ubiegłego roku zaważył dodatkowy zysk w wysokości 4,1 mln zł odnotowany przez Radpol w czerwcu 2013 r. w związku z okazjonalnym nabyciem spółki Finpol Rohr. Po wyłączeniu z wyników I półrocza 2013 r. tego jednorazowego zdarzenia wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym po 6 miesiącach 2014 r. wzrósł o 4,2 mln zł czyli o 44% r/r, zaś zysk netto zwiększył się o 3 mln zł, czyli o 117% r/r.