KRGiC logo

Eksperci Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu dyskutowali na temat planowanych zmian prawnych i ich wpływu na branżę gastronomiczną podczas Food Business Forum 2017. W ramach panelu pod hasłem „Legislacyjne wyzwania – o co powinni walczyć restauratorzy” nakreślili problemy, z jakimi będą musieli zmierzyć się prowadzący biznes gastronomiczny w najbliższym czasie. Moderatorem panelu był Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska, a jednocześnie przewodniczący prezydium KRGiC.

KRGiC logo

Mex Polska i Kręgliccy – Restauracje i Catering – to najnowsi członkowie, którzy dołączyli do Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. W rezultacie zrzesza już ona około 1200 lokali gastronomicznych. KRGiC jest organizacją branżową, której zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów polskiego sektora gastronomicznego w kraju, a także za granicą. W jej skład wchodzą również takie firmy jak AmRest, Dominium, Green Coffee, Sfinks Polska, Telepizza Poland i in.

KRGiC logo

Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu włączyła się do akcji „Popieram Loterię” organizowanej w ramach Narodowej Loterii Paragonowej Ministerstwa Finansów. Jednocześnie chcąc promować równą konkurencję na rynku gastronomicznym, KRGiC zachęca wszystkich zrzeszonych w niej członków do zaangażowania się w tę inicjatywę.  

KRGiC logo

Firmy gastronomiczne powołały organizację branżową – Krajową Radę Gastronomii i Cateringu. Jej główne cele to reprezentacja podmiotów z sektora gastronomicznego i dialog z ustawodawcą, działanie na rzecz rozwoju branży oraz promowanie dobrego wizerunku polskiej gastronomii. Organizację założyły wiodące firmy restauracyjne. Na czele jej władz stanął prezes Sfinks Polska, Sylwester Cacek.